открийте мечтаният дом при нас opening hours Mon - Fri: 10am - 7pm / Sat: 10am - 5pm / Sun: 1pm - 5pm

ЗА ФИРМА ИЗОЛАЦИИ

 

От самото си създаване фирмата се насочва и специализира в довършителни дейности, главно топлоизолационни системи и сухо строителство. Дружеството разполага с товарен и лек автотранспорт и строителна механизация за извършваните от него дейности. От създаването си до сега фирмата е участвала в изграждането на множество големи административни, жилищни и курортни сгради, които са въведени в експлоатация, както и на множество по-малки по обем обекти – галерия.


 

 

Фирма „Изолации” ЕООД е създадена в края на 2005 година. Фирмата е член на Камарата на строителите и е вписана в Регистъра на Строителите в България за изпълнение на строежи „ Първа група” –  от втора до пета категория, и „Пета група” – СМР.

От създаването си до сега фирмата е участвала в изграждането на множество големи административни, жилищни и курортни сгради, които са въведени в експлоатация, както и на множество по-малки по обем обекти.

Ако за Вас е важно бъдещото Ви жилище да отговарят на най-високите критерии за качество в строителството, имаме какво да Ви предложим!

+
доволни клиента
0 + м2
построени от нас
+
построени жилища

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 10,000,00 лева, от които 8,500,00 лева европейско съфинансиране и 1,500,00 лева национално съфинансиране. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

За Фирмата

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 14.07.2020 г. „ИЗОЛАЦИИ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.073-3722-C01 и наименование „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Договорът е сключен в изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Продължителността на проектните дейности е 3 месеца, с начална дата 14.07.2020 г. и крайна дата 14.10.2020 г.

Продължителността на проектните дейности е 3 месеца, с начална дата 14.07.2020 г. и крайна дата 14.10.2020 г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

и специализира в довършителни дейности, главно топлоизолационни системи и сухо строителство. Дружеството разполага с товарен и лек автотранспорт и строителна механизация за извършваните от него дейности. От създаването си до сега фирмата е участвала в изграждането на множество големи административни, жилищни и курортни сгради, които са въведени в експлоатация, както и на множество по-малки по обем обекти – галерия.

От създаването си до сега фирмата е участвала в изграждането на множество големи административни, жилищни и курортни сгради, които са въведени в експлоатация, както и на множество по-малки по обем обекти.

Ако за Вас е важно бъдещото Ви жилище да отговарят на най-високите критерии за качество в строителството, имаме какво да Ви предложим!

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Професионалното отношение към работата, високото качество, прецизността и доверието са водещи при изпълнение на възложените проекти. Строителните фирми партньори на Изолации ЕООД оценяват високо компетентността и коректносста на фирмата, поради което многократно използват нашите услуги.

Постоянно следим и въвеждаме новостите в строителните технологии и прилагаме новите материали и компоненит.

 

Ако за Вас е важно бъдещото Ви жилище да отговаря на най-високите критерии за качество в строителството, имаме какво да Ви предложим!

Апартаменти с АКТ 16

готови за нанасяне веднага

НАШИЯТ ЕКИП

Галя Жекова
Мениджър Продажби
тел. 0895 772503
МИГЛЕНА ИЛИЕВА
ОФИС МЕНИДЖЪР
тел. 052 644261
МОНИКА КЪЦАРКОВА
ОФИС СПЕЦИАЛИСТ
тел. 052 644261

Заинтересувахме ли ви?

Обадете ни се за оглед

офис на фирма Изолации

гр. Варна 9010

адрес:

ул. “Дубровник” 54, блок 1, ет. 2, ап. 6

тел.

052 644261

 

E-mail:

office@izolacii.bg

54dubrovnik@gmail.com

за огледи

Галя Жекова

Мениджър продажби

  • 0895 772503
  • 54dubrovnik@gmail.com

изпратете запитване